Võsaraie, võsa- ja raiejäätmete kokkuost (sh kasvav võsa)

Raiume võsast puhtaks tee-, kraaviservad ja põlluääred, sobivad kõik puuliigid.
Teostame võsa- ja raiejäätmete kokkuvedu.

Ostame kokku võsa- ja raiejäätmeid ning ka kasvavat võsa.