Hakkimisteenus

Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks kõlbavad kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed ning kännud.
Hakkepuit toodetakse spetsiaalsete hakkuritega, mille tootmisvõimsused on kuni 200 m3 valmistoodangut tunnis. Hakitav materjal peab paiknema kõva pinnasega laoplatsil ning ligipääs peab olema tagatud raskeveokitele sobivate teedega, et hakkuril ja hakkeveokile oleks tagatud piisavmanööverdamise võimalus ja teed peavad olema piiranguteta raskeveokitele. Puiduhakke koguse mõõtmine toimub lõpptoodangu väljatuleku kaudu.

Hakkimiseks kasutame traktori Fendt Vario 939 haakes olevat MUS-MAX WT 10.